Privacybeleid

De Eigenaar informeert u over zijn Privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het browsen door de Website: https://matricats.com

In die zin garandeert de houder de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid evenals de voorwaarden opgenomen in de  Wettelijke Kennisgeving .

Verantwoordelijke identiteit

 • Verantwoordelijke:  Matriçats, SL.
 • BLIK: B1701680
 • adres:  CALLE PIRINEUS, 170, Celrà, 17460, Girona - Spanje.
 • E-mail:  info@matricats.com
 • Telefoon:  972492010
 • Website:  https://matricats.com

Beginselen toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past de houder de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: de houder heeft altijd toestemming nodig voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor een of meer specifieke doeleinden kan zijn waarover de houder de gebruiker vooraf met absolute transparantie zal informeren.
 • Principe van gegevensminimalisatie: De Eigenaar zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden die worden gevraagd.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: de houder bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling. De Eigenaar zal de Gebruiker op de hoogte stellen van de overeenkomstige bewaartermijn in overeenstemming met het doel.
  In het geval van abonnementen zal de houder de lijsten periodiek herzien en die inactieve records gedurende een aanzienlijke tijd verwijderen.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens zullen zodanig worden behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan worden gegarandeerd.
  De Eigenaar neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om door de website te bladeren, hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken.

De gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.
 • Bij het reageren op een artikel of op een pagina.
 • Door je aan te melden voor een inschrijfformulier of een nieuwsbrief die de Eigenaar beheert met MailChimp.

plicht

De houder deelt u mee dat u op uw persoonlijke gegevens het recht hebt om:

 • Verzoek om toegang tot opgeslagen gegevens.
 • Vraag een rectificatie of verwijdering aan.
 • Vraag de beperking van uw behandeling.
 • Bestrijd de behandeling.

U kunt geen gebruik maken van het recht op gegevensportabiliteit.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de belanghebbende, die dit rechtstreeks bij de Eigenaar aanvraagt, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met de Eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die hij heeft opgeslagen en hoe deze zijn verkregen, de rectificatie ervan vragen, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan beperken of de verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder vragen.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek samen met een fotokopie van het nationale identiteitsbewijs of een equivalent daarvan verzenden naar het e-mailadres: info@matricats.com

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die de Houder verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U hebt het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een ​​claim in te dienen bij de controle-instantie, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de Website om een ​​e-mail naar de Eigenaar te sturen, een opmerking op een artikel of pagina te schrijven, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van uw informatie door - OVH - alleen zoals beschreven op de pagina's:

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de houder verschillen volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Eigenaar vraagt ​​om persoonlijke gegevens, waaronder: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en websiteadres om vragen van Gebruikers te beantwoorden.
  De Eigenaar gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die Gebruikers kunnen hebben met betrekking tot de op de Website opgenomen informatie, de verwerking van persoonsgegevens, vragen over de opgenomen wetteksten op de Website, zoals evenals elke andere vraag die de Gebruiker kan hebben en die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de Website.
 • Reactieformulieren: De Eigenaar vraagt ​​om persoonlijke gegevens, waaronder: voor- en achternaam, e-mailadres en websiteadres om te kunnen reageren op opmerkingen van Gebruikers.
 • Inhoud abonnementsformulieren: De Eigenaar vraagt ​​de volgende persoonlijke informatie op: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en websiteadres om de lijst met abonnementen te beheren, nieuwsbrieven, acties en speciale aanbiedingen te verzenden. De persoonlijke gegevens die aan de houder worden verstrekt, bevinden zich op de servers van The Rocket Science Group LLC d / b / a, met adres in de VS. (Mailchimp).

Er zijn andere doeleinden waarvoor de houder persoonsgegevens verwerkt:

 • Om de naleving van de voorwaarden op de pagina Juridische kennisgeving en de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die de Website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te garanderen.
 • Om de door deze Website aangeboden diensten te ondersteunen en te verbeteren.
 • Om gebruikersnavigatie te analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificerende gegevens die zijn verkregen door het gebruik van cookies die worden gedownload naar de computer van de Gebruiker tijdens het browsen op de Website, waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven op de pagina van Cookiebeleid .

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt de beste praktijken van de branche om verlies, misbruik, onjuiste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging daarvan te voorkomen.

De website wordt gehost door: OVH. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd, aangezien zij er alle nodige veiligheidsmaatregelen voor nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken. Dit is informatie die is opgeslagen in uw webbrowser.

U kunt alle informatie met betrekking tot het beleid voor het verzamelen en behandelen van cookies raadplegen op de pagina van: Cookiebeleid .

Legitimatie voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is:

 • De toestemming van de belanghebbende.

Persoonlijke gegevenscategorieën

De categorieën persoonsgegevens die door de houder worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens
 • Speciaal beschermde gegevenscategorieën worden niet gedekt.

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die aan de houder worden verstrekt, worden bewaard totdat hij om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

 • MailChimp The Rocket Science Group LLC d / b / a, gevestigd in de VS.
  Meer informatie op: https://mailchimp.com
  De Rocket Science Group LLC d / b / a behandelt de gegevens om zijn e-mailmarketingdiensten aan de houder te bieden.
 • Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
  Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de houder te helpen het gebruik van de gebruikers van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt direct door Google verzonden en gearchiveerd op servers in de Verenigde Staten.
  Meer informatie op: https://analytics.google.com

Op de pagina Privacybeleid van Google kunt u zien hoe Google omgaat met privacy met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=es

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie over hun gebruik van advertentiecookies op:

Surfen op het web

Tijdens het browsen op de Website kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder het IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe de diensten en sites worden gebruikt, browsegewoonten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analyseservices van derden:

 • Google Analytics.

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, navigatiepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens gemaakt door de webpagina's die toegankelijk zijn via de verschillende links die de Website bevat.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

U stemt ermee in dat de aan de houder verstrekte informatie correct, volledig, nauwkeurig en actueel is en dat deze naar behoren wordt bijgewerkt.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die naar de website worden verzonden, en ontslaat de eigenaar van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Acceptatie en toestemming

Als gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u en stemt u in met de behandeling ervan door de eigenaar op de manier en voor de doeleinden die worden aangegeven in dit privacybeleid.

Om contact op te nemen met de houder, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit privacybeleid accepteren.

Wijzigingen in het privacybeleid

De houder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt aangepast door anderen, naar behoren gepubliceerd.