Conventionele of draagbare driedimensionale metrologische apparatuur

Dimensionale controle

We hebben een driedimensionale coördinatenmeetmachine (MMC) en conventionele metrologische apparatuur. We voeren dimensionele controletaken uit op prototype-onderdelen, op onderdelen die overeenkomen met serieproducties en op speciale onderdelen.